(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Zamówienia publiczne

2024-02-16


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę jednokomorowego pieca próżniowego z hartowaniem w azocie o...

Firma Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu FENG.02.32-IP.03-0194/23 ? Wdrożenie technologii węgloazotowani...
Dowiedz się więcej

2017-08-22


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/20/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę oprzyrządowania do obróbki pierścieni tłokowych w procesie LPN, nr sprawy HT/ZP/20/2017 ...
Dowiedz się więcej

2017-08-22


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/19/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Zaprojektowanie oraz dostawa i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN?...
Dowiedz się więcej

2017-07-25


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/18/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmo...
Dowiedz się więcej

2017-05-24


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/14/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawa komorowego urządzenia do oczyszczania detali środkami na bazie wody do demonstracyjnej lini...
Dowiedz się więcej

2017-05-24


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/16/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawa trzonu grzejnego do generatora atmosfery procesu LPN dla demonstracyjnej linii technologiczne...
Dowiedz się więcej

2017-05-24


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/17/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę komorowego urządzenia do spiekania warstw gradientowych dla demonstracyjnej linii technolog...
Dowiedz się więcej

2017-05-24


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/15/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę generatora atmosfery LPN do demonstracyjnej linii technologicznej, nr sprawy HT/ZP/15/2017 z...
Dowiedz się więcej

2017-05-19


Informacja o wynikach postępowania zamówień publicznych HT/ZP/12/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Wykonanie instalacji wentylacyjnej na potrzeby budowlanej linii demonstracyjnej, nr sprawy HT/ZP/12/2...
Dowiedz się więcej

2017-05-19


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/11/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę układu wytwarzania podciśnienia dla generatora LPN demonstracyjnej linii technologicznej, ...
Dowiedz się więcej

2017-05-19


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/9/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Rozbudowę instalacji elektrycznej na potrzeby budowanej linii demonstracyjnej, nr sprawy HT/ZP/9/201...
Dowiedz się więcej

2017-05-19


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/7/2016

Niniejszym informujemy, że dla przeprowadzonego postępowania na Dostawę gniazda do obróbki strumieniowo ściernej w demonstracyjnej linii technologicznej, nr sprawy HT-...
Dowiedz się więcej

2017-05-19


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT-ZP6/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę układu zasilania sprężonym powietrzem dla demonstracyjnej linii technologicznej, nr spraw...
Dowiedz się więcej

2017-05-19


Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/2/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Rozbudowę istniejącego systemu zamkniętego obiegu chłodzącego na potrzeby budowanej linii demons...
Dowiedz się więcej

2017-04-03


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę trzonu grzejnego do generatora atmosfery procesu LPN dla dem...

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1...
Dowiedz się więcej

2017-03-29


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę komorowego urządzenia do spiekania warstw gradientowych dla...

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1...
Dowiedz się więcej

2017-03-09


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę komorowego urządzenia do oczyszczania detali środkami na b...

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1...
Dowiedz się więcej

2016-12-15


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę układu wytwarzania podciśnienia dla generatora LPN demonst...

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1...
Dowiedz się więcej

2016-11-07


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na rozbudowę instalacji elektrycznej na potrzeby budowanej linii demons...

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs...
Dowiedz się więcej

2016-10-10


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę gniazda do obróbki strumieniowo ściernej w demonstracyjnej...

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1...
Dowiedz się więcej

2016-09-24


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę gniazda do obróbki strumieniowo ściernej w demonstracyjnej...

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1...
Dowiedz się więcej

2016-06-28


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oprzyrządowania do demonstracyjnej linii technologicznej. N...

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1...
Dowiedz się więcej

2016-06-28


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na rozbudowę istniejącego systemu zamkniętego obiegu chłodzącego na...

Niniejszym informujemy, że na stronie Bazy Konkurencyjności zamieszczone jest zapytanie ofertowe: ?Rozbudowa istniejącego systemu zamkniętego obiegu chłodzącego na potrze...
Dowiedz się więcej

2016-03-18


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie badawczych procesów azotowania. Nr sprawy HT/ZP/1/2016 z d...

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1...
Dowiedz się więcej

2014-07-21


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę wyposażenia laboratoryjnego

Uprzejmie informujemy, że w zakładce PROJEKTY  zostało umieszczone ogłoszenie HT ZP 1/2014z dnia 21.07.2014r. o zamówieniu publicznym na dostawę wyposażenia laborat...
Dowiedz się więcej