(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie badawczych procesów azotowania. Nr sprawy HT/ZP/1/2016 z dnia 18.03.2016

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT,w ramach obowiązku dokonania rozeznania rynku.


Hart-Tech Sp. z o o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie,w ramach realizacji projektu POIR/01.02.00-00-0011/15 (NIWAG), badawczych procesów azotowania. Nr sprawy HT/ZP/1/2016 z dnia 18.03.2016.