Informacja o wynikach postępowania zamówień publicznych HT/ZP/12/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Wykonanie instalacji wentylacyjnej na potrzeby budowlanej linii demonstracyjnej, nr sprawy HT/ZP/12/2016 z dnia 16.12.2016 wybrano jako wykonawcę firmę: SEB-WENT Spółka Cywilna ul. Nawrot 114/113, 90-029 Łódź Data wpłynięcia oferty: 29.12.2016 Cena: 161 300,00 PLN netto