(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/7/2016

Niniejszym informujemy, że dla przeprowadzonego postępowania na Dostawę gniazda do obróbki strumieniowo ściernej w demonstracyjnej linii technologicznej, nr sprawy HT-ZP6/2016 z dnia 20.09.2016, nie wpłynęła żadna oferta.