(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Lutowanie próżniowe

Lutowanie próżniowe to najnowocześniejsza technologia pod względem niezawodności, czystości i wytrzymałości. Jest to proces łączenia materiałów za pomocą wysokotemperaturowego lutowania w piecach próżniowych będący uzupełnieniem dla technik spawalniczych, rozwija się jako ważna i samodzielna technologia.

Lutowanie próżniowe jest procesem wolnym od topników, z usunięciem powietrza np. w próżni, z wykorzystaniem materiałów lutowniczych, dla których temperatura likwidusu leży w zakresie powyżej 900°C. Zalety technologii lutowania próżniowego w stosunku do spawania w kontrolowanej atmosferze:

  • brak zanieczyszczeń materiałów bazowych i niejednorodności struktury wywołanych przechłodzeniem strefy spawania,
  • brak lokalnych przegrzań obrabianych elementów (unika się powstawania naprężeń i wtrąceń takich jak kruche fazy z niższą wytrzymałością w strefach spawalniczych),
  • niższe naprężenia i wtrącenia w wyniku jednorodnego nagrzania i schłodzenia w piecu próżniowym, możliwość łączenia ze sobą różnych materiałów i tworzyw,
  • duża wytrzymałość połączenia lutowniczego, brak miejscowych przegrzań w komponentach, brak problemów z korozją.

Lutowanie próżniowe