(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Laboratorium

W ramach realizacji usług technologicznych, a także na indywidualne zlecenie klienta przeprowadzamy badania metalograficzne.

Nowoczesny sprzęt laboratoryjny, który posiadamy umożliwią realizację usług laboratoryjnych:

 • Przygotowanie próbek materiałów do badań metalograficznych (przygotowanie zgładów poprzez inkludowanie, szlifowanie, polerowanie, a także trawienie)
 • Pomiar twardości metodą Rockwella, Vickersa oraz Brinella.
 • Pomiar twardości metodą Rockwella. Posiadamy twardościomierze sprężynowe, obciążnikowe z cyfrowym odczytem wskazań oraz dźwigniowe, obciążnikowe z czujnikiem zegarowym. Stosowane skale pomiarowe:
  • HRA
  • HRBW
  • HRC
 • Pomiar twardości metodą Vickersa. Posiadamy przyrządy automatyczne z wbudowanym mikroskopem, wyposażone w kamerę z oprogramowaniem komputerowym oraz stolik mikrometryczny, umożliwiający wykonanie rozkładów twardości, a także przyrząd przenośny do kontroli elementów ciężkich, o znacznych wymiarach. Twardościomierz ten to przyrząd sprężynowy z uchwytem magnetycznym z wbudowanym mikroskopem. Stosowane skale:
  • HV0,1
  • HV0,5
  • HV1
  • HV3
  • HV10
 • Pomiar twardości metodą Brinella. Posiadamy przyrządy automatyczne, z cyfrowym odczytem wskazań, z wbudowanym mikroskopem.
  • HBW2.5/62.5
  • HBW2.5/187.5 
  • HBW5/250
  • HBW10/1000
  • HBW10/3000 
 • Pomiar mikrotwardości z pomiarem warstwy utwardzonej CHD i NHT
 • Analizy mikrostruktury

Na wszystkich urządzeniach regularnie przeprowadzane jest wzorcowanie urządzeń zgodnie z normami PN-EN- ISO 6508-2:2015, PN-EN-ISO-6507-2:2018 oraz PN-EN-ISO-6506-2:2019 przez Okręgowy Urząd Miar.

Nasze laboratorium wyposażone jest w profesjonalny mikroskop optyczny umożliwiający obserwację mikrostruktur. Urządzenie to sprzężone jest z programem komputerowym, wykorzystywanym przez nas do tworzenia zdjęć mikrostruktur materiałowych, oceny składu fazowego badanych próbek, pomiaru wielkości ziarna, a także pomiaru warstw dyfuzyjnych.

Posiadamy dodatkowo urządzenia cyfrowe umożliwiające obserwację powierzchni w trybie makroskopowym z możliwością tworzenia zdjęć oraz mikroskop optyczny umożliwiający obserwację mikrostruktur.

Laboratorium