(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Hartowanie próżniowe

Celem hartowania jest uzyskanie twardej struktury martenzytycznej lub niekiedy bainitycznej. Obejmuje austenityzację, szybkie chłodzenie i odpuszczanie.

W zależności od gatunku materiału, kształtu i przekroju detali oraz wymagań użytkowych realizujemy hartowanie próżniowe objętościowe, z chłodzeniem w oleju lub gazach pod wysokim ciśnieniem, co zapewnia mniejsze odkształcenia, a w konsekwencji pozwala zmniejszyć naddatki na szlifowanie.

Dysponujemy nowoczesnymi piecami próżniowymi, w których chłodzenie:

  • Odbywa się w najnowszej generacji oleju próżniowym na bazie GTL, szczególnie skutecznym dla detali o większych gabarytach, wykonanych ze stali o małej hartowności.
  • Azocie rozprężanym z formy kriogenicznej, o najwyższej czystości, pod maksymalnym ciśnieniem 8, 13 lub 15 bar

Hartowanie próżniowe


Max. wymiar komory roboczej do hartowania próżniowego objętościowego:

Realizację procesów hartowania oferujemy w piecach próżniowych o max. ładowności 1150 kg brutto, a wielkość komór roboczych przedstawia się następująco:

Hartowanie i nawęglanie (chłodzenie w oleju lub gazie), starzenie, przesycanie, odpuszczanie, wyżarzanie oraz lutowanie w komorowym piecu próżniowym:

Hartowanie próżniowea = max 1200mm
b = max 900mm
c = max 750mm