(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Odpuszczanie

Po hartowaniu wszystkie stale mają obniżone właściwości plastyczne i niekorzystne naprężenia.

W celu ich eliminacji przeprowadza się zabieg obróbki cieplnej polegający na nagrzaniu uprzednio zahartowanego materiału, wygrzaniu i schłodzeniu w celu uzyskania optymalnej struktury i właściwości.

Oferujemy odpuszczanie niskie, średnie, wysokie w zakresie temperatur 180-650°C. Istnieje możliwość przeprowadzenia procesów w obecności gazu osłonowego, a także w przypadku mocno spersonalizowanych wymagań dotyczących najwyższej czystości, realizację procesu odpuszczania próżniowego.

Odpuszczanie polega na nagrzaniu przedmiotów stalowych uprzednio zahartowanych do określonej temperatury (zależnej od pożądanego efektu, w zakresie 180-650 °C), wygrzaniu w tej temperaturze, a następnie ochłodzeniu. Zależnie od stosowanej temperatury rozróżnia się odpuszczanie w zakresie temperatur niskich, średnich i wysokich:

  • Odpuszczanie niskie przeprowadza się w temperaturze 160-250°C, celem usunięcia naprężeń hartowniczych przy zachowaniu dużej twardości i odporności na ścieranie. Stosuje się głównie do narzędzi, sprężyn, sprawdzianów, elementów nawęglanych.
  • Odpuszczanie średnie przeprowadzone jest w zakresie 250-500 °C i ma na celu uzyskanie dużej wytrzymałości i sprężystości; twardość zmniejsza się przy tym znacznie. Poddaje się sprężyny, matryce, resory, części mechanizmów, jak młotki pneumatyczne, części samochodowe itp.
  • Odpuszczanie wysokie wykonuje się w temperaturze powyżej 500°C, a poniżej Ac1. Ma ono na cela uzyskanie najwyższej udarności możliwej dla danej stali. W niektórych stalach wysokostopowych, zwłaszcza szybkotnących, odpuszczanie w temperaturach 500 – 600 °C wywołuje wzrost twardości (tzw. twardość wtórna).

Zjawisko to polega na wydzieleniu się wysokodyspersyjnych węglików szeregu pierwiastków stopowych (W, Mo, V, Ti), które przeszły do roztworu stałego podczas austenityzowania i tworzą węgliki kosztem wcześniej powstałego cementytu dopiero w temperaturach umożliwiających dyfuzję atomów metalicznych.Max. wymiary komory roboczej do odpuszczania:

Realizację procesów odpuszczania oferujemy w piecach atmosferowych o max. ładowności 1800 kg brutto, w piecach próżniowych o max. ładowności 1150kg oraz w piecach wgłębnych, a wielkości komór roboczych przedstawiają się następująco:

Hartowanie i nawęglanie (chłodzenie w oleju lub gazie), starzenie, przesycanie, odpuszczanie, wyżarzanie oraz lutowanie na komorowym piecu próżniowym:

odpuszczanie próżniowea = max 1200mm
b = max 900mm
c = max 750mm


Odpuszczanie, starzenie oraz wyżarzanie na piecu atmosferowym:

odpuszczaniea = max 1500mm
b = max 1000mm
c = max 900mm

Azotowanie, azotonasiarczanie, odpuszczanie, starzenie oraz wyżarzanie w piecu wgłębnym:

odpuszczanieh = max 1900mm
r = max 500mm
d = max 1000mm