(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/15/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę generatora atmosfery LPN do demonstracyjnej linii technologicznej, nr sprawy HT/ZP/15/2017 z dnia 22.04.2017 wybrano jako wykonawcę firmę: SECO WARWICK S.A. ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin Data wpływu oferty: 10.05.2017, 9:48 Cena: 581 000,00 PLN netto