(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na rozbudowę istniejącego systemu zamkniętego obiegu chłodzącego na potrzeby budowanej linii demonstracyjnej. Nr sprawy HT/ZP/2/2016 z dnia 28.06.2016

Niniejszym informujemy, że na stronie Bazy Konkurencyjności zamieszczone jest zapytanie ofertowe: ?Rozbudowa istniejącego systemu zamkniętego obiegu chłodzącego na potrzeby budowanej linii demonstracyjnej?. Nr sprawy HT/ZP/2/2016 z dnia 28.06.2016.


Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002967


W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: ??Rozbudowa istniejącego systemu zamkniętego obiegu chłodzącego na potrzeby budowanej linii demonstracyjnej?. Nr sprawy HT/ZP/2/2016 z dnia 28.06.2016.


Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_2_2016PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA HT/ZP/2/2016


Zamawiający otrzymał zapytanie:


1) Pytanie odnośnie układu chłodzenia. Czy chłodnia wentylatorowa ma być włączona do układu poprzez wymienniki ciepła czy poprzez wężownicę (istniejącą)??? w Państwa zbiorniku?. Chcąc uzyskać 30C po stronie gorącej w lecie będzie problem z uzyskaniem takiej temperatury nawet z systemem zraszania. Przewidują Państwo zastosowanie chodni wyparnej?


Odpowiedź:


Ad 1) Rozwiązania szczegółowe leżą po stronie Wykonawcy, który powinien przedstawić ich projekt do akceptacji. Wstępnie Zamawiający proponuje aby chłodnia wentylatorowa była włączona równolegle przez istniejącą wężownicę i wymienniki ciepła. Zamawiający oczekuje uzyskania 30C natomiast dobór odpowiedniego wyposażenia pozostawia Wykonawcy.