(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/11/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę układu wytwarzania podciśnienia dla generatora LPN demonstracyjnej linii technologicznej, nr sprawy HT/ZP/11/2016 z dnia 15.12.2016 wybrano jako wykonawcę firmę:
PREVAC Sp. z o.o.
ul. Raciborska 61, 44-362 Rogów

Data wpłynięcia oferty: 29.12.2016, 9:30
Cena: 249 950,00 PLN netto