(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/17/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę komorowego urządzenia do spiekania warstw gradientowych dla demonstracyjnej linii technologicznej, nr sprawy HT/ZP/17/2017 z dnia 28.03.2017 wybrano jako wykonawcę firmę: Estherm d.o.o. HR-10431 Sveta Nedelja-Nowaki Chorwacja, ul. Industrijska 2 Data wpłynięcia oferty: 19.04.2017 Cena: 195 000,00 PLN netto