(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/16/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawa trzonu grzejnego do generatora atmosfery procesu LPN dla demonstracyjnej linii technologicznej, nr sprawy HT/ZP/16/2017 z dnia 03.04.2017 wybrano jako wykonawcę firmę: SECO WARWICK S.A. ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin Data wpływu oferty: 19.04.2017 Cena: 344 000,00 PLN netto