(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę układu wytwarzania podciśnienia dla generatora LPN demonstracyjnej linii technologicznej. Nr sprawy HT/ZP/11/2016 z dnia 15.12.2016

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: ?Dostawa układu wytwarzania podciśnienia dla generatora LPN demonstracyjnej linii technologicznej?

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa systemu próżniowego z zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 42122450-9 ? Pompy próżniowe

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1014752

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_ht_zp_11_2016