(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT-ZP6/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawę układu zasilania sprężonym powietrzem dla demonstracyjnej linii technologicznej, nr sprawy HT-ZP6/2016 z dnia 20.09.2016 wybrano jako wykonawcę firmę:
Czemar Sp. z o.o.
Ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków

Data wpłynięcia oferty: 10.10.2016
Cena: 61 300,00 PLN netto