(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/18/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem, nr sprawy HT-ZP18/2017 z dnia 06.06.2017 jako wykonawcę wybrano firmę: MIKAR Jarosław Raszewski Lubogóra 12A, 66-200 Świebodzin Data wpływu oferty: 21.06.2017 Cena: 590 000,00 PLN netto