(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/2/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Rozbudowę istniejącego systemu zamkniętego obiegu chłodzącego na potrzeby budowanej linii demonstracyjnej, nr sprawy HT/ZP/2/2016 z dnia 28.06.2016 wybrano jako wykonawcę firmę:
P.H.U. DAGMAR
ul. Wysoka 1/9, 95-080 Tuszyn

Data wpłynięcia oferty: 11.07.2017, 9:45
Cena: 132 000,00 PLN netto