(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/14/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Dostawa komorowego urządzenia do oczyszczania detali środkami na bazie wody do demonstracyjnej linii technologicznej, nr sprawy HT/ZP/14/2016 z dnia 09.03.2017 wybrano jako wykonawcę firmę: EKO-PIL Remigiusz Pilas 83-031 Łęgowo, Różyny ul. Kwiatowa 3 Data wpłynięcia oferty: 20.03.2017, 9:30 Cena: 624 000,00 PLN netto