(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/9/2016

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Rozbudowę instalacji elektrycznej na potrzeby budowanej linii demonstracyjnej, nr sprawy HT/ZP/9/2016 z dnia 10.10.2016 wybrano jako wykonawcę firmę:
elmont-łódź Tomasz Szumacher
ul. Roślinna 12, 91-502 Łódź

Data wpłynięcia oferty: 18.11.2016, 11:30
Cena: 165 000,00 PLN netto