(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/19/2017

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Zaprojektowanie oraz dostawa i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN?, nr sprawy HT/ZP/19/2017 z dnia 07.08.2017r. wybrano jako wykonawcę firmę:

DŹWIGI SZCZEŚNIAK inż. Stanisław Szcześniak
95-060 Brzeziny, Małczew 17B

Data wpływu oferty: 16.08.2017
Cena: 70 000,00 PLN netto