Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/2/2018

Dodano: 03-01-2019, autor: Administrator

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Badania tribologiczne warstw niskotarciowych, nr sprawy HT/ZP/2/2018 z dnia 16.12.2018 wybrano jako wykonawcę firmę: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10Data wpływu oferty: 21.12.2018 Cena: 58 500,00 PLN netto, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100  

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie badań tribologicznych i charakterystyk powierzchni z hybrydową warstwą niskotarciową. Nr sprawy HT/ZP/2/2018 z dnia 16.12.2018

Dodano: 16-12-2018, autor: Administrator

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: „Badania tribologiczne warstw niskotarciowych” OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie badań tribologicznych i charakterystyk […]

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/1/2018

Dodano: 04-12-2018, autor: Administrator

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Próby hamowniane pierścieni tłokowych, nr sprawy HT/ZP/1/2018 z dnia 13.11.2018 wybrano jako wykonawcę firmę: FRANKLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 208 Data wpływu oferty: 26.11.2018 Cena: 90 000,00 PLN netto, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

Firma realizuje projekt w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” pt. „Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech” nr umowy: UOD-DEM-1-193/001.