(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oprzyrządowania do obróbki pierścieni tłokowych w procesie LPN. Nr sprawy HT/ZP/20/2017 z dnia 07.08.2017

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia:

Dostawa oprzyrządowania do obróbki pierścieni tłokowych w procesie LPN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oraz dostawa oprzyrządowania technologicznego do azotowania pierścieni tłokowych metodą LPN, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 42900000-5  Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1048447

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_20_2017