(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania o zamówieniach publicznych

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie badawczych procesów azotowania. Nr sprawy HT/ZP/1/2016 z dnia 18.03.2016 wybrano jako wykonawcę firmę:


Zadanie 1) Wykonanie procesów azotowania FineLPN ? Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, ul.Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź.

Zadanie 2) Wykonanie badań mikrostruktury ? Instytut Technologii Eksploatacji ? Państwowy Instytut Badawczy, ul. K.Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom.


Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na rozbudowę istniejącego systemu zamkniętego obiegu chłodzącego na potrzeby budowanej linii demonstracyjnej. Nr sprawy HT/ZP/2/2016 z dnia 28.06.2016 wybrano jako wykonawcę firmę:


PHU ?DAGMAR?, ul.Wysoka 1/9, 95-080 Tuszyn


Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę oprzyrządowania do demonstracyjnej linii technologicznej. Nr sprawy HT/ZP/3/2016 z dnia 28.06.2016 wybrano jako wykonawcę firmę:


PPU-PRM-Agnieszka Madaj z siedzibą Mostki 65, 66-218 Lubrza