(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem. Nr sprawy HT/ZP/18/2017 z dnia 06.06.2017

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia:
Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem

Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowania i dostawa systemu zasilania i sterowania dla generatora atmosfery LPN, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV:
31700000-3  Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1037767

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_18_2017