(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Zapytania do ogłoszenia HT ZP 1/2014 z dnia 21.07.2014r. o zamówieniu publicznym na dostawę wyposażenia laboratoryjnego

W związku z przesłaniem do Zamawiającego w dniu 29.07.2014 pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu HT ZP 1/2014 z dnia 21.07.2014r., Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi, które zostały również zamieszczone na naszym portalu internetowym w zakładce PROJEKTY.


W związku z postępowaniem dotyczącym zakupu wyposażenia laboratoryjnego Zamawiający otrzymał następujące zapytania:

Pytanie 1.       ?Zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczają Państwo wydłużenie dostawy mikrotwardościomierza z obiektywem 100x do 10.11.2014 ????????

Pytanie 2.      ?Czy obiektyw 100x dla mikrotwardościomierza jest niezbędny do przeprowadzenia pomiarów i czy może być np. zastąpiony przez mikroskop metalograficzny odwrócony z obiektywem olejowym 100x.?


Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1.  Dopuszczamy możliwość dostarczenia samego obiektywu 100x w terminie do 10.11.2014 pod warunkiem dostarczenia twardościomierza w terminie zgodnym z wymaganiami SIWZ.

Ad. 2.  Nie dopuszczamy rozwiązania opartego na obiektywie wymagającym stosowania olejku immersyjnego. Dopuszczamy rozwiązanie z dodatkowym mikroskopem odwróconym, ale musi on być wyposażony w obiektywy analogiczne jak dla twardościomierza oraz układ do rejestracji obrazów.