(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Hart-Tech Sp. z o.o. członkiem Klubu POLLAB

Firma Hart-Tech Sp. z o.o. przystąpiła do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Klub POLLAB zrzesza blisko 500 członków i jest NAJWIĘKSZĄ w Europie organizacją dobrowolną i niezależną, integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość, wspierającą system oceny zgodności, otwartą na nowe wyzwania, inicjatywy i współpracę merytoryczną.

Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej.