(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

W związku z przesłaniem do Zamawiającego w dniu 01.08.2014r. pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu HT ZP 1/2014 z dnia 21.07.2014r., Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi, które zostały również zamieszczone na naszym portalu

W lipcu 2014 roku w ramach realizacji projektu w Konsorcjum z SECO/WARWICK i Politechniką Łódzką (nr umowy: UOD-DEM-1-193/001) uruchomione zostało wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowego do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech. Uniwersalne centrum modułowe umożliwia wykonanie ponad  siedemdziesięciu kombinacji różnych technologicznie obróbek, w tym FineCarb?, PreNitLPC? z hartowaniem HPGQ (high pressure gas quenching) i olejach oraz FineLPN?. Modułowe centrum obróbki, w najbliższym czasie, wyposażone zostanie w ekspercki system wspomagania projektowania i monitorowania TWW (technologicznej warstwy wierzchniej), oparty na sztucznej inteligencji, zintegrowany z systemem organizacji procesów technologicznych.