(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę generatora atmosfery procesu LPN dla demonstracyjnej linii technologicznej. Nr sprawy HT/ZP/15/2017 z dnia 22.04.2017

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: Dostawa generatora atmosfery procesu LPN dla demonstracyjnej linii technologicznej

Przedmiotem zamówienia jest: ostawa generatora atmosfery LPN z zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 42980000-9  Generatory gazu

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030946

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_15_2017