(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Praktyka zawodowa w hartowni usługowej dla studentów

Hartowania usługowa Hart-Tech zaprasza studentów do odbywania praktyki zawodowej w zakresie nowoczesnych procesów obróbki cieplno-chemicznej, kontroli jakości oraz magazynowania.  Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiedzy zdobytej w ramach programu studiów inżynierskich oraz zapoznanie z  technologiami podwyższania właściwości materiałów inżynierskich, kontroli parametrów technologicznych warstw wierzchnich oraz zarządzaniem logistycznym elementów poddawanych obróbce. Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia podania o odbycie praktyki zawodowej do naszego biura.