(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/1/2018

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Próby hamowniane pierścieni tłokowych, nr sprawy HT/ZP/1/2018 z dnia 13.11.2018 wybrano jako wykonawcę firmę: FRANKLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 208 Data wpływu oferty: 26.11.2018 Cena: 90 000,00 PLN netto, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100