(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

KORONAWIRUS

W okresie, gdy docierają do nas kolejne informacje dotyczące koronawirusa, chcielibyśmy poinformować, że staramy się funkcjonować tak jak zawsze, jednak podejmujemy dodatkowe kroki i wdrażamy szereg procedur obowiązujących cały zespół oraz naszych klientów.

Oto niektóre z nich:

1. Wszyscy zobowiązani są do zachowania zasad z zakresu zdrowia i higieny poprzez zachowanie bezpiecznej odległości, dezynfekcję dłoni, stanowisk pracy oraz wszystkich miejsc na terenie firmy, z którymi mają bezpośredni kontakt. Klienci również będą mieć do dyspozycji środki antybakteryjne.

2. W przypadku przyjmowania detali od klientów w formie luźnej  wymagane są rękawiczki, a w razie konieczności detale również poddane będą dezynfekcji.

3. Ze względu na ograniczoną kadrę oraz wprowadzenie pracy zdalnej wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu należy załatwić telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

4. Odwołane zostały wszystkie spotkania i ograniczone do minimum z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa wizyty osób z nami współpracujących.

Bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest naszym głównym priorytetem. Nasz łańcuch usługowy funkcjonuje normalnie, a  wszyscy pracownicy zostali poinformowani oraz zobowiązani do stosowania pozostałych nowych wytycznych dotyczących postępowania w celu zminimalizowania ryzyka.


Koncentrujemy się na tym, aby sprostać potrzebom naszych klientów, zachowując przy tym troskę o bezpieczeństwo Państwa i całego zespołu. Prosimy o wyrozumiałość.