Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oprzyrządowania do obróbki pierścieni tłokowych w procesie LPN. Nr sprawy HT/ZP/20/2017 z dnia 07.08.2017

Dodano: 07-08-2017, autor: Administrator
W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia:
„Dostawa oprzyrządowania do obróbki pierścieni tłokowych w procesie LPN”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oraz dostawa oprzyrządowania technologicznego do azotowania pierścieni tłokowych metodą LPN, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 42900000-5 – Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_20_2017

Firma realizuje projekt w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” pt. „Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech” nr umowy: UOD-DEM-1-193/001.