Obróbka cieplno-chemiczna

  •     nawęglanie próżniowe – FINECARB®
  •     wysokotemperaturowe nawęglanie próżniowe z przedazotowaniem – PreNitLPC®
  •     azotonasiarczanie gazowe
  •     azotowanie konwencjonalne i niskociśnieniowe