Obróbka cieplna w piecach próżniowych

  •     hartowanie
  •     odpuszczanie
  •     wyżarzanie
  •     przesycanie i starzenie
  •     lutowanie próżniowe