(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Nawęglanie próżniowe – FINECARB®

Opracowana technologia nie ma w skali kraju swego odpowiednika ani podobnego rozwiązania na zbliżonym poziomie nowoczesności. Jest to oryginalna metoda wytwarzania technologicznej warstwy wierzchniej oparta na technice próżniowej. Rozwiązanie nakierowane jest na zastąpienie stosowanych powszechnie, głównie w przemyśle motoryzacyjnym, technologii nawęglania gazowego, cechujących się niskim poziomem techniki, a zwłaszcza wysoką energochłonnością oraz wysokim stopniem emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Zastosowanie technologii FINECARB® pozwala uzyskiwać optymalne parametry warstwy wierzchniej w wyniku wyeliminowania utleniania wewnętrznego i niekontrolowanych, niekorzystnych wydzieleń. Dodatkowym efektem jest zmniejszenie odkształceń elementów w trakcie ich obróbki cieplnej. Uzyskany poziom kompleksowości rozwiązania w zakresie projektowania warstwy wierzchniej i realizacji procesu oraz sposobu prowadzenia technologii jest unikalny w skali światowej i opiera się na komputerowej symulacji oraz monitoringu wzrostu warstw utwardzonych. Rozwiązanie skutecznie konkuruje na rynku światowym w grupie firm – światowych liderów w obszarze podobnych technologii. Technologia FINECARB® stanowi przykład optymalnej współpracy nauki i przemysłu, co ma bezpośrednie przełożenie na pobudzenie innych ośrodków naukowo-badawczych do prac zmierzających w kierunku opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań do firm.


Przewyższa ona dotychczas stosowane tradycyjne procesy nawęglania w następujących aspektach:


    energooszczędność (poprzez skrócenie procesu technologicznego)

    wyeliminowanie emisji CO2 do atmosfery