Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/19/2017

Dodano: 22-08-2017, autor: Administrator

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Zaprojektowanie oraz dostawa i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN”, nr sprawy HT/ZP/19/2017 z dnia 07.08.2017r. wybrano jako wykonawcę firmę: DŹWIGI SZCZEŚNIAK inż. Stanisław Szcześniak 95-060 Brzeziny, Małczew 17B Data wpływu oferty: 16.08.2017 Cena: 70 000,00 PLN netto

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oprzyrządowania do obróbki pierścieni tłokowych w procesie LPN. Nr sprawy HT/ZP/20/2017 z dnia 07.08.2017

Dodano: 07-08-2017, autor: Administrator

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: „Dostawa oprzyrządowania do obróbki pierścieni tłokowych w procesie LPN” OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: […]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN. Nr sprawy HT/ZP/19/2017 z dnia 07.08.2017

Dodano: 07-08-2017, autor: Administrator

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: „Zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN” OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA […]

Firma realizuje projekt w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” pt. „Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech” nr umowy: UOD-DEM-1-193/001.