Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN. Nr sprawy HT/ZP/19/2017 z dnia 07.08.2017

Dodano: 07-08-2017, autor: Administrator

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: „Zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN” OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA […]

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/18/2017

Dodano: 25-07-2017, autor: Administrator

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem, nr sprawy HT-ZP18/2017 z dnia 06.06.2017 jako wykonawcę wybrano firmę: MIKAR Jarosław Raszewski Lubogóra 12A, 66-200 Świebodzin Data wpływu oferty: 21.06.2017 Cena: 590 000,00 PLN netto

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem. Nr sprawy HT/ZP/18/2017 z dnia 06.06.2017

Dodano: 07-06-2017, autor: Administrator

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: „Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem” […]

Firma realizuje projekt w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” pt. „Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech” nr umowy: UOD-DEM-1-193/001.