Azotonasiarczanie gazowe

Dodano: 04-10-2012, autor: Administrator

Azotonasiarczanie gazowe jest oryginalną metodą obróbki cieplno-chemicznej stalowych i żeliwnych części maszyn i mechanizmów. Proces przeprowadza się w piecach retortowych, w atmosferze amoniaku i par siarki, w temperaturze 500oC – 700oC i w czasie od 30 minut do kilkunastu godzin. W wyniku tego procesu otrzymuje się warstwę azotowaną, taką jak w metodzie azotowania klasycznego. Z […]

Wysokotemperaturowe nawęglanie próżniowe z przedazotowaniem – PreNitLPC®

Dodano: 04-10-2012, autor: Administrator

Nawęglanie próżniowe (precyzyjniej nazywane również nawęglaniem niskociśnieniowym) skutecznie konkuruje z dotychczas stosowanymi metodami nawęglania dzięki korzyściom ekonomicznym wynikającym głównie ze znacznego ograniczenia łącznego czasu procesu. Jest to efektem zastosowania atmosfer o większym potencjale węglowym oraz możliwością zastosowania wyższych temperatur nawęglania niż tradycyjnie stosowane. Obecnie temperatury nawęglania niskociśnieniowego mogą osiągać nawet 1050°C, co w znaczący sposób […]

Nawęglanie próżniowe – FINECARB®

Dodano: 04-10-2012, autor: Administrator

Opracowana technologia nie ma w skali kraju swego odpowiednika ani podobnego rozwiązania na zbliżonym poziomie nowoczesności. Jest to oryginalna metoda wytwarzania technologicznej warstwy wierzchniej oparta na technice próżniowej. Rozwiązanie nakierowane jest na zastąpienie stosowanych powszechnie, głównie w przemyśle motoryzacyjnym, technologii nawęglania gazowego, cechujących się niskim poziomem techniki, a zwłaszcza wysoką energochłonnością oraz wysokim stopniem emisji […]

Firma realizuje projekt w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” pt. „Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech” nr umowy: UOD-DEM-1-193/001.