Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/1/2018

Dodano: 04-12-2018, autor: Administrator

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Próby hamowniane pierścieni tłokowych, nr sprawy HT/ZP/1/2018 z dnia 13.11.2018 wybrano jako wykonawcę firmę:

FRANKLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 208

Data wpływu oferty: 26.11.2018
Cena: 90 000,00 PLN netto, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

Firma realizuje projekt w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” pt. „Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech” nr umowy: UOD-DEM-1-193/001.