Praca

Szanowni Państwo,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres e-mail:  biuro@hart-tech.pl, (temat listu: CV praca w  Hart-Tech).

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji w firmie Hart-Tech Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Our company implements a project within the frames of a pilot venture of The National Centre for Research and Development “DEMONSTRATOR + Supporting scientific research and development works in demonstration scale” titled “Multipurpose, smart modular centre for vacuum heat and surface treatment with High-Tech technologies” contract number: UOD-DEM-1-193/001.