Doradztwo Specjalistyczne

Firma oprócz swojej podstawowej działalności jaka jest obróbka cieplna i cieplno-chemiczna świadczy również usługi z zakresu doradztwa specjalistycznego z zakresu m.in. :

– szeroko pojętej inżynierii powierzchni i inżynierii materiałowej
– doboru optymalnych technologii produkcji oraz obróbki warstwy wierzchniej
– projektowania nowych, a także modernizacja istniejących linii technologicznych
– analizy kosztów procesów, a także optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach (cost cutting)

Firma realizuje projekt w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” pt. „Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech” nr umowy: UOD-DEM-1-193/001.