Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN. Nr sprawy HT/ZP/19/2017 z dnia 07.08.2017

Dodano: 07-08-2017, autor: Administrator
W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia:
„Zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 42410000-3 – Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1048449

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_19_2017

Unsere Firma verwirklicht ein Projekt im Rahmen des Pilotvorhabens von dem Nationalen Zentrum von der Forschung und Entwicklung „DEMONSTRATOR + unterstützend wissenschaftliche Forschung und Entwicklung im Demonstrationsmaßstab“ unter dem Titel „Multifunktionelles, intelligentes und modulares Zentrum für Vakuum Wärme und Oberflächenbehandlung mit Hight-Tech Technologie” Vertragsnummer : UOD-DEM-1-193/001.