Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/1/2018

Dodano: 04-12-2018, autor: Administrator

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Próby hamowniane pierścieni tłokowych, nr sprawy HT/ZP/1/2018 z dnia 13.11.2018 wybrano jako wykonawcę firmę: FRANKLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 208 Data wpływu oferty: 26.11.2018 Cena: 90 000,00 PLN netto, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

Odnowienie certyfikacji ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016

Dodano: 20-11-2018, autor: Administrator

Miło nam poinformować, że firma Hart-Tech Sp. z o.o. po raz kolejny przeszła z sukcesem dwa audyty odnowienia certyfikacji według nowych wymagań ISO 9001:2015 w zakresie: „Wykonywanie specjalistycznych usług obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów metalowych” oraz IATF 16949 w zakresie systemów zarządzania w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Jest to dowód konsekwentnego doskonalenia firmy, w celu […]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie prób hamownianych pierścieni tłokowych. Nr sprawy HT/ZP/1/2018 z dnia 13.11.2018

Dodano: 13-11-2018, autor: Administrator

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: „Próby hamowniane pierścieni tłokowych” OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prób hamownianych lotniczych pierścieni […]

Unsere Firma verwirklicht ein Projekt im Rahmen des Pilotvorhabens von dem Nationalen Zentrum von der Forschung und Entwicklung „DEMONSTRATOR + unterstützend wissenschaftliche Forschung und Entwicklung im Demonstrationsmaßstab“ unter dem Titel „Multifunktionelles, intelligentes und modulares Zentrum für Vakuum Wärme und Oberflächenbehandlung mit Hight-Tech Technologie” Vertragsnummer : UOD-DEM-1-193/001.