Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/2/2018

Dodano: 03-01-2019, autor: Administrator

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Badania tribologiczne warstw niskotarciowych, nr sprawy HT/ZP/2/2018 z dnia 16.12.2018 wybrano jako wykonawcę firmę:

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10Data wpływu oferty: 21.12.2018
Cena: 58 500,00 PLN netto, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100

 

Unsere Firma verwirklicht ein Projekt im Rahmen des Pilotvorhabens von dem Nationalen Zentrum von der Forschung und Entwicklung „DEMONSTRATOR + unterstützend wissenschaftliche Forschung und Entwicklung im Demonstrationsmaßstab“ unter dem Titel „Multifunktionelles, intelligentes und modulares Zentrum für Vakuum Wärme und Oberflächenbehandlung mit Hight-Tech Technologie” Vertragsnummer : UOD-DEM-1-193/001.